preparáty ke zkoušení
http://preparaty.patologie.cz/
ŠÚP, LF UK Plzeň

Šiklův ústav patologie
Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň
česky  |  english

Preparáty ke zkoušce

 1. infarkt ledviny
  01 · 02
 2. kaseózní nekróza (v TBC)
  00 · 01 · 02
 3. hemoragická nekróza střeva
  01 · 02 · 03
 4. encefalomalacie
  01 · 02 · 03
 5. steatóza jater
  00 · 01 · 02 · 03
 6. cholesterolóza žlučníku
  00 · 01 · 02 · 03
 7. antrakóza plic
  01 · 02 · 03
 8. hemosideróza plic
  00 · 01 · 02
 9. metastatická kalcifikace plic
  01 · 02 · 03
 10. hnisavá bronchopneumonie
  01 · 02 · 03
 11. akutní appendicitida
  01 · 02 · 03
 12. pseudomembranózní kolitida
  01 · 02 · 03
 13. chronická gastritida
  01 · 02 · 03
 14. sarkoidóza
  01 · 02 · 03 · 04
 15. edém plic
  01 · 02
 16. chronická venostáza jater
  01 · 02 · 03
 17. čerstvý tromboembolus
  01 · 02
 18. organizovaný tromboembolus
  01 · 02 · 03
 19. infarkt plíce
  01 · 02
 20. silikóza plic
  01 · 02 · 03
 21. kandidóza
  01 · 02 · 03 · 04 · 05
 22. aspergilóza
  01 · 02 · 03 · 04 · 05
 23. tularémie
  01 · 02 · 03
 24. enterobióza appendixu
  01 · 02 · 03
 25. amyloidóza jater
  01 · 02 · 03
 26. sy. Churg-Straussové
  01 · 02 · 03 · 04
 27. autoimunní thyroiditida
  01 · 02 · 03
 28. LESA
  01 · 02 · 03 · 04
 29. HSIL
  01 · 02
 30. dlaždicový karcinom jícnu
  01 · 02 · 03 · 04
 1. adenom střevní sliznice
  01 · 02 · 03
 2. adenokarcinom střevní sliznice
  01 · 02 · 03 · 04
 3. uroteliální papilokarcinom
  01 · 02 · 03 · 04
 4. lipom
  01 · 02
 5. hibernom
  01 · 02 · 03
 6. chondrohamartom
  01 · 02 · 03
 7. chondrosarkom
  01 · 02 · 03
 8. kavernózní hemangiom
  01 · 02
 9. cystický lymfangiom
  01 · 02 · 03 ·
 10. potrat
  01 · 02
 11. tubární gravidita
  01 · 02
 12. mola hydatidosa
  01 · 02
 13. chorangiom
  01 · 02
 14. syndrom hyalinních blanek
  01 · 02
 15. ateroskleróza
  01 · 02 · 03 · 04
 16. infarkt myokardu
  01 · 02 · 03 · 04
 17. myofibróza
  01 · 02 · 03
 18. senilní kardiální amyloid
  01 · 02 · 03
 19. fibrinózně hnisavá perikarditida
  01 · 02 · 03
 20. folikulární lymfom
  01 · 02 · 03
 21. NHL-SLL
  01 · 02 · 03
 22. NHL-DLBCL
  01 · 02 · 03
 23. HD-NS
  01 · 02
 24. plasmocytární myelom
  01 · 02
 25. eosinofilní granulom
  01 · 02
 26. pleomorfní adenom
  01 · 02 · 03
 27. Warthinův tumor
  01 · 02 · 03
 28. adenoidně cystický karcinom
  01 · 02 · 03
 29. mukokéla
  01 · 02 · 03
 30. branchiogenní cysta
  01 · 02 · 03
 1. lobární pneumonie
  01 · 02 · 03
 2. dlaždicový ca. plic
  01 · 02 · 03 · 04
 3. adenokarcinom plic
  01 · 02 · 03 · 04
 4. plicní karcinoid
  01 · 02 · 03 · 04
 5. malobuněčný ca.
  01 · 02 · 03 · 04
 6. peptický vřed
  01 · 02 · 03 · 04
 7. intestinální adenoca. žaludku
  01 · 02 · 03 · 04
 8. difúzní adenokarcinom žaludku
  01 · 02 · 03 · 04
 9. appendix – NET
  01 · 02 · 03 · 04
 10. GIST
  01 · 02 · 03 · 04
 11. cirhóza jater
  01 · 02 · 03
 12. hepatocelulární karcinom
  01 · 02 · 03
 13. chronická cholecystitida
  01 · 02 · 03
 14. chronická pankreatitida
  01 · 02 · 03
 15. adenokarcinom pankreatu
  01 · 02 · 03 · 04
 16. hydronefróza
  01 · 02 · 03
 17. hnisavá pyelonefritida
  01 · 02 · 03
 18. světlobuněčný renální ca.
  01 · 02 · 03
 19. papilární renální ca.
  01 · 02 · 03 · 04
 20. angiomyolipom ledviny
  01 · 02 · 03 · 04 · 05
 21. hyperplasie prostaty
  01 · 02 · 03
 22. adenokarcinom prostaty
  01 · 02 · 03
 23. hnisavá orchiepididymitida
  01 · 02 · 03 · 04 · 05
 24. seminom varlete
  01 · 02 · 03 · 04
 25. smíšený germinální nádor varlete
  01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
 26. LSIL
  01 · 02 · 03 · 04
 27. dlaždicobuněčný ca. cervixu
  01 · 02 · 03 · 04 · 05
 28. teratom ovaria
  01 · 02 · 03 · 04
 29. serózní adenoca. ovaria
  01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
 30. mucinózní cystadenom ovaria
  01 · 02 · 03 · 04
 1. fibrocystická nemoc prsu
  01 · 02 · 03
 2. fibroadenom prsu
  01 · 02 · 03 · 04
 3. duktální ca. prsu
  01 · 02 · 03
 4. lobulární ca. prsu
  01 · 02 · 03
 5. mucinózní ca. prsu
  01 · 02 · 03 · 04
 6. seboroická keratóza
  01 · 02 · 03
 7. bazaliom
  01 · 02 · 03
 8. epidermoidní cysta
  01 · 02
 9. trichilemmální cysta
  01 · 02 · 03
 10. melanocytární névus
  01 · 02 · 03 · 04
 11. maligní melanom
  01 · 02 · 03
 12. dna
  01 · 02 · 03
 13. revmatoidní uzly
  01 · 02 · 03
 14. osteochondrom
  01 · 02 · 03
 15. fibrózní dysplázie
  01 · 02 · 03
 16. obrovskobuněčný nádor
  01 · 02 · 03
 17. nodózní struma
  01 · 02 · 03
 18. folikulární adenom thyreoidey
  01 · 02 · 03
 19. papilární karcinom thyreoidey
  01 · 02 · 03
 20. adenom parathyreoidey
  01 · 02 · 03
 21. hyperplázie parathyreoidey
  01 · 02 · 03
 22. hnisavá leptomeningitida
  01 · 02 · 03
 23. astrocytom
  01 · 02 · 03
 24. glioblastom
  01 · 02 · 03 · 04 · 05
 25. oligodendrogliom
  01 · 02 · 03 · 04
 26. schwannom
  01 · 02 · 03
copyright © 2024 Šiklův ústav patologie